Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

ungdomsarbeider

Description

Code

2635.3.27.1

Description

Ungdomsarbeidere gir informasjons-, veilednings- og rådgivningstjenester rettet mot ungdom i forskjellige sammenhenger for å hjelpe unge mennesker og støtte deres trivsel og selvstendighet. De sikrer at disse tjenestene er tilgjengelige, har de ressursene de trenger, og tar godt imot de unge. De driver aktiviteter som tar sikte på å nå alle ungdommer, ved hjelp av effektive og egnede tiltak for ulike grupper og behov. Ungdomsarbeidere har som mål å gjøre unge mennesker i stand til å ta sine egne velinformerte valg og være aktive borgere. De samarbeider tett med andre tjenester.

Alternativ betegnelse

ekspert på informasjon om ungdom

ungdomskonsulent

informasjonsleverandør for ungdom

ungdomsarbeider på skolen

ungdomsmoderator

ungdomsmentor

ungdomsinformasjonskonsulent

ungdomsinformant

informasjonsmisjon leder

ungdomsagent

feltinformasjonsarbeider

ungdomsinformasjonsanimator

ungdomskarriere

ungdomshusdirektør

ungdomsarbeider på skole

ungdomsrådgiver

ungdomstilrettelegger

informasjons- og ungdomsrådstekniker

ungdomsprosjektkonsulent

utenomfaglig leder

Regulering

Sjekk Kommisjonens database over regulerte yrker for å finne ut om dette yrket er regulert i EUs medlemsstater, EØS-landene og Sveits. Database over regulerte yrker: