Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

statssekretær

Description

Code

1111.6

Description

Statssekretærer bistår ledere for departementer, f.eks. statsråder, og bistår ved å føre tilsyn med arbeidet i departementet. De bistår i orienteringen av politikk, drift og departementspersonale, og gjennomfører planlegging, ressursallokering og beslutningstakingsoppgaver.

Regulering

Sjekk Kommisjonens database over regulerte yrker for å finne ut om dette yrket er regulert i EUs medlemsstater, EØS-landene og Sveits. Database over regulerte yrker: