Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

kvalitetskontrollør, legemiddelindustri

Description

Code

2262.1.1

Description

Kvalitetskontrollører, legemiddelindustri utfører inspeksjoner og presisjonsmålinger for å teste og sikre kvaliteten på legemidler. De er involvert i hele utviklingsfasen for et legemiddelprodukt til det er klart til å markedsføres. Dette omfatter prosessen med å innhente lisenser for kliniske studier, gi legemiddelutviklerne informasjon om myndighetskrav og evaluere innholdet i pakningsvedlegget og annen dokumentasjon om produktet. Dessuten samler kvalitetskontrollører, legemiddelindustri inn og evaluerer informasjon om bivirkninger av produktet og kommuniserer denne kunnskapen både internt og til vedkommende myndigheter.

Regulering

Sjekk Kommisjonens database over regulerte yrker for å finne ut om dette yrket er regulert i EUs medlemsstater, EØS-landene og Sveits. Database over regulerte yrker: