Skip to main content

Show filters

Hide filters

produktutviklingssjef

Description

Code

1223.2.1

Description

Produktutviklingssjefer samordner utviklingen av nye produkter fra start til slutt. De mottar orienteringer og begynner å tenke ut det nye produktet med hensyn til design-, teknologi- og kostnadsrelaterte kriterier. De undersøker markedsbehov og lager prototyper av nye produkter for uutnyttede markedsmuligheter. Produktutviklingssjefer forbedrer også den teknologiske kvaliteten.

Regulering

Sjekk Kommisjonens database over regulerte yrker for å finne ut om dette yrket er regulert i EUs medlemsstater, EØS-landene og Sveits. Database over regulerte yrker:

Skills & Competences