Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

produktutviklingssjef

Description

Code

1223.2.1

Description

Produktutviklingssjefer samordner utviklingen av nye produkter fra start til slutt. De mottar orienteringer og begynner å tenke ut det nye produktet med hensyn til design-, teknologi- og kostnadsrelaterte kriterier. De undersøker markedsbehov og lager prototyper av nye produkter for uutnyttede markedsmuligheter. Produktutviklingssjefer forbedrer også den teknologiske kvaliteten.

Regulering

Sjekk Kommisjonens database over regulerte yrker for å finne ut om dette yrket er regulert i EUs medlemsstater, EØS-landene og Sveits. Database over regulerte yrker:

Skills & Competences