Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

idrettsleder

Description

Code

1349.22

Description

Idrettsledere har mellomlederroller i idrettsrelaterte organisasjoner av alle slag og på alle nivåer (f.eks. idrettsklubber, foreninger og lokale myndigheter). De utfører organisatoriske oppgaver over et bredt utvalg av funksjoner i samsvar med strategi og politikk fastsatt av ledelse, styre og komiteer. De spiller en viktig rolle for det generelle idrettstilbudet, og arbeidet de utfører i idrettsorganisasjoner, har direkte innvirkning på realiseringen av potensialet i sektoren i Europa når det gjelder helse, sosial inkludering og økonomi.

Regulering

Sjekk Kommisjonens database over regulerte yrker for å finne ut om dette yrket er regulert i EUs medlemsstater, EØS-landene og Sveits. Database over regulerte yrker: