Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

kontrollromoperatør på oljeraffineri

Description

Code

3134.3

Description

Kontrollromoperatører på oljeraffinerier utfører en rekke oppgaver fra kontrollrommet til et oljeraffineri. De overvåker prosessene gjennom elektroniske representasjoner som vises på overvåkingsenheter, skiver og lys. Kontrollromoperatører gjør endringer i variabler og kommuniserer med andre avdelinger for å sikre at prosessene kjører som de skal, og i samsvar med fastsatte prosedyrer. De treffer egnede tiltak ved uregelmessigheter eller nødssituasjoner.

Regulering

Sjekk Kommisjonens database over regulerte yrker for å finne ut om dette yrket er regulert i EUs medlemsstater, EØS-landene og Sveits. Database over regulerte yrker: