Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

sikkerhetsvaktsjef

Description

Code

5414.1.9

Description

Sikkerhetsvaktsjefer overvåker og har tilsyn med oppgavene til vakter som beskytter eiendommer mot hærverk og tyveri. De tildeler områder som skal patruljeres regelmessig av vakter, overlater dem som blir anholdt for ulovlig ferdsel på andres eiendom, til politiet og utarbeider sikkerhetsplaner og øvelser for bygningene og de ansatte de har ansvaret for.

Regulering

Sjekk Kommisjonens database over regulerte yrker for å finne ut om dette yrket er regulert i EUs medlemsstater, EØS-landene og Sveits. Database over regulerte yrker: