Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

praksisveileder for sosialarbeidsstudenter

Description

Code

2310.2

Description

Praksisveiledere for sosialarbeidsstudenter underviser, har tilsyn med og vurderer sosialarbeidsstudenter før, under og etter at de har fått sin eksamen. De bidrar til å plassere dem og har myndighet til å anbefale studenter på grunnlag av relevant dokumentasjon.

Regulering

Sjekk Kommisjonens database over regulerte yrker for å finne ut om dette yrket er regulert i EUs medlemsstater, EØS-landene og Sveits. Database over regulerte yrker:

Skills & Competences