Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

hydrolog

Description

Code

2114.1.5

Description

Hydrologer utreder og studerer kvaliteten på, aktuelle utfordringer med og distribusjon av vann på jorden. De studerer vannforsyning fra elver, bekker og kilder for å bestemme adekvat og bærekraftig bruk av dem. Sammen med tverrfaglige team av fagfolk planlegger og utreder de hvordan byer og byområder kan forsynes med vann samtidig som effektivitet og ressursvern ivaretas.

Regulering

Sjekk Kommisjonens database over regulerte yrker for å finne ut om dette yrket er regulert i EUs medlemsstater, EØS-landene og Sveits. Database over regulerte yrker:

Skills & Competences