Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

universitetslærer i farmasi

Description

Code

2310.1.31

Description

Universitetslærere i farmasi er professorer, lærere eller forelesere som underviser studenter i farmasi, som hovedsakelig er et akademisk fag. De samarbeider med sine forsknings- og undervisningsassistenter på universitetet
for å forberede forelesninger og eksamener, lede laboratorieøvelser, rette prøver og eksamener og lede evaluerings- og tilbakemeldingssammenkomster for studentene. De driver også akademisk forskning innen farmasi, de publiserer funn, og de samarbeider med andre universitetskollegaer.

Regulering

Sjekk Kommisjonens database over regulerte yrker for å finne ut om dette yrket er regulert i EUs medlemsstater, EØS-landene og Sveits. Database over regulerte yrker:

Skills & Competences