Skip to main content

Show filters

Hide filters

fysioterapeut for dyr

Description

Code

2250.3

Description

Fysioterapeuter for dyr gir terapeutisk behandling etter diagnose eller henvisning fra veterinær. De rehabiliterer opererte eller skadde dyr ved hjelp av fysioterapi og øvelser i samsvar med nasjonal lovgivning. Målet er at dyret skal få tilbake normal funksjonsevne og/eller beholde den funksjonsevnen de har.

Regulering

Sjekk Kommisjonens database over regulerte yrker for å finne ut om dette yrket er regulert i EUs medlemsstater, EØS-landene og Sveits. Database over regulerte yrker: