Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

prosjektstøttemedarbeider

Description

Code

3343.1.6

Description

Prosjektstøttemedarbeidere tilbyr ulike typer tjenester for vellykket gjennomføring av et prosjekt som del av horisontal prosjektledelse. De tilbyr administrativ støtte, hjelp og opplæring til prosjektledere og andre ansatte, administrerer prosjektets dokumentasjon og hjelper prosjektlederen med prosjektplanlegging, ressursplanlegging, koordinering og rapportering. Prosjektstøttefunksjonærer er ansvarlige for aktiviteter rettet mot kvalitetssikring og for å overvåke overholdelse av retningslinjer for metodikk og andre organisatoriske standarder. De gir også råd om prosjektledelsesverktøy og tilknyttede administrative tjenester.

Alternativ betegnelse

PMO

prosjektkontrolloffiser

adminsitrativ prosjektmedarbeider

prosjektleder

prosjektleverandør

Regulering

Sjekk Kommisjonens database over regulerte yrker for å finne ut om dette yrket er regulert i EUs medlemsstater, EØS-landene og Sveits. Database over regulerte yrker: