Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

jordforsker

Description

Code

2133.11

Description

Jordforskere utreder og studerer jord vitenskapelig. De gir råd om hvordan de kan forbedre jordkvalitet for å støtte natur, næringsmiddelproduksjon eller menneskelig infrastruktur ved hjelp av oppmålingsteknikker, vanningsteknikker og erosjonsreduserende tiltak. De sørger for å verne og gjenopprette områder som har vært utsatt for intenst landbruk eller annen intens bruk.

Regulering

Sjekk Kommisjonens database over regulerte yrker for å finne ut om dette yrket er regulert i EUs medlemsstater, EØS-landene og Sveits. Database over regulerte yrker: