Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

beredskapskoordinator

Description

Code

2263.1

Description

Beredskapskoordinatorer analyserer potensiell risiko som katastrofer og nødsituasjoner for et lokalsamfunn eller en institusjon og utarbeider en strategi for å reagere på denne risikoen. De utarbeider retningslinjer for respons i en nødsituasjon for å minske konsekvensene. De gir de utsatte partene opplæring i disse retningslinjene. De tester dessuten responsplaner og sikrer at nødvendig materiell og utstyr er på plass i samsvar med helse- og sikkerhetsforskrifter.

Regulering

Sjekk Kommisjonens database over regulerte yrker for å finne ut om dette yrket er regulert i EUs medlemsstater, EØS-landene og Sveits. Database over regulerte yrker: