Skip to main content

Show filters

Hide filters

maskinoperatør, lasermerking

Description

Code

7223.10

Description

Maskinoperatører, lasermerking klargjør og betjener maskiner for lasermerking eller -gravering, som utfører presisjonsskjæring i overflaten av et metallisk arbeidsstykke ved hjelp av en bevegelig kontrollenhet og et graverende laserstrålepunkt med et laserstrålepunkt som følger mønstre på overflaten av det metalliske arbeidsstykket. De justerer maskinen med hensyn til laserstrålens intensitet, retning og bevegelseshastighet. De sørger også for at laserbordet, som graveringen utføres på, og som fører laserstrålen, er klargjort på riktig måte.

Regulering

Sjekk Kommisjonens database over regulerte yrker for å finne ut om dette yrket er regulert i EUs medlemsstater, EØS-landene og Sveits. Database over regulerte yrker: