Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

lærer på Montessori-skole

Description

Code

2342.3

Description

Lærere på montessoriskole underviser elever ved hjelp av metoder som gjenspeiler montessorifilosofien og -prinsippene. De fokuserer på konstruktivistiske undervisningsmodeller og «læring gjennom oppdagelse», der de oppfordrer elevene til å lære fra førstehånds erfaring i stedet for gjennom undervisning, og gir dermed elevene en forholdsvis høy grad av frihet. De følger en spesifikk læreplan som respekterer elevenes naturlige, fysiske, sosiale og psykologiske utvikling. Lærere på montessoriskole underviser også klasser med elever med opptil tre års aldersforskjell i nokså store grupper, og administrerer og evaluerer alle elevene separat i henhold til montessoriskolens filosofi.

Scope note

Includes people working in institutions at other education levels.

Regulering

Sjekk Kommisjonens database over regulerte yrker for å finne ut om dette yrket er regulert i EUs medlemsstater, EØS-landene og Sveits. Database over regulerte yrker:

Skills & Competences