Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

reguleringssjef

Description

Code

2619.12

Description

Reguleringssjefer har ansvar for regelverksmessige og juridiske anliggender i en rekke sektorer, for eksempel helsetjenester, energi og bank. De fører tilsyn med utviklingen av produkter og tjenester fra idéstadiet til markedslansering, ved å sørge for at alt er i samsvar med lover og regler og myndighetskrav. De har erfaring i de ulike fasene i regelverksprosessene og fungerer som et kontaktpunkt mellom virksomheten og myndighetsorganer.

Regulering

Sjekk Kommisjonens database over regulerte yrker for å finne ut om dette yrket er regulert i EUs medlemsstater, EØS-landene og Sveits. Database over regulerte yrker:

Skills & Competences