Skip to main content

Show filters

Hide filters

intervjuer, opinions- og markedsføringsundersøkelser

Description

Code

4227.1

Description

Intervjuere for opinions- og markedsføringsundersøkelser jobber med å samle inn informasjon om kunders oppfatninger, meninger og preferanser når det gjelder kommersielle produkter eller tjenester. De bruker intervjuteknikker for å hente ut så mye informasjon som mulig ved å kontakte mennesker via telefonsamtaler, ved hjelp av personlige henvendelser eller ved hjelp av virtuelle måter. De videreformidler denne informasjonen til eksperter for videre analyse.

Regulering

Sjekk Kommisjonens database over regulerte yrker for å finne ut om dette yrket er regulert i EUs medlemsstater, EØS-landene og Sveits. Database over regulerte yrker: