Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

planleggingsingeniør, gruvedrift

Description

Code

2146.8

Description

Planleggingsingeniører, gruvedrift utformer framtidige gruver som er i stand til oppnå produksjons- og gruveutviklingsmål, idet de tar hensyn til de geologiske egenskapene og strukturen til mineralressursen. De utarbeider produksjons- og utviklingsplaner og følger med på fremdriften i gjennomføringen av disse.

Regulering

Sjekk Kommisjonens database over regulerte yrker for å finne ut om dette yrket er regulert i EUs medlemsstater, EØS-landene og Sveits. Database over regulerte yrker: