Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

logistikkoperatør

Description

Code

9333.3

Description

Logistikkoperatører gjennomfører håndtering og oppbevaring av artikler gjennom aktiviteter som lasting, lossing og flytting av artikler i et lager eller lagerrom. De arbeider etter bestilling og inspiserer artikler og dokumenterer håndteringen av artiklene. Logistikkoperatører følger også med på lagerbeholdningen og sørger for at avfall deponeres på en trygg måte.

Alternativ betegnelse

godsoperatør i lagerarbeid

Regulering

Sjekk Kommisjonens database over regulerte yrker for å finne ut om dette yrket er regulert i EUs medlemsstater, EØS-landene og Sveits. Database over regulerte yrker: