Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

flyvedlikeholdsingeniør

Description

Code

3153.1

Description

Flyvedlikeholdsingeniører foretar inspeksjoner, justeringer og mindre reparasjoner før og etter flyvning, for å sikre en sikker og forsvarlig ytelse av luftfartøy. De inspiserer flyet før takeoff for å påvise funksjonssvikt, for eksempel oljelekkasjer eller elektriske eller hydrauliske problemer. De kontrollerer distribusjonen av passasjerer og mengden drivstoff, for å sikre at spesifikasjonene for vekt og balanse oppfylles.

Regulering

Sjekk Kommisjonens database over regulerte yrker for å finne ut om dette yrket er regulert i EUs medlemsstater, EØS-landene og Sveits. Database over regulerte yrker: