Skip to main content

Show filters

Hide filters

overvåkings- og evalueringsmedarbeider

Description

Code

2422.10

Description

Overvåkings- og evalueringsfunksjonærer er ansvarlige for utvikle konsepter, design, implementere og følge opp overvåkings- og evalueringsaktiviteter for prosjekter, programmer, policyer, strategier, institusjoner eller prosesser, i den relevante programmeringssyklusen. De utvikler overvåkings-, inspeksjons- og evalueringsmetoder og -instrumenter som er nødvendige for å samle inn og analysere data, og rapporterer om resultater, ved å bruke strukturerte overvåknings- og evalueringsrammeverk, teorier, tilnærminger og metoder. Overvåkings- og evalueringsfunksjonærer bidrar med informasjon til å støtte beslutningstaking gjennom rapportering, læringsprodukter eller -aktiviteter og kunnskapsstyring. De kan gi støtte ved å levere opplæring og bygge kapasitet innenfor organisasjonene de jobber for eller for kunder og partnere.

Alternativ betegnelse

analyse av sosial konsekvensanalyse

evaluerer

evalueringsoffiser

forsknings- og evalueringsmedarbeider

forsknings- og evalueringsoffiser

konsekvensutredningsansvarlig

M&E offiser

MEIL-offiser

MEL-offiser

MEL-prosjektleder

overvåking, evaluering, effekt og læringsoffiser

overvåking og rapporteringsanalytiker

overvåkings-, evaluerings- og læringsoffiser

overvåkings- og evalueringsspesialist

overvåkings- og rapporteringsanalytiker

spesialist for vurdering av sosial konsekvens

spesialist på vurdering av sosiale konsekvenser

vurdering av økonomisk konsekvens

Regulering

Sjekk Kommisjonens database over regulerte yrker for å finne ut om dette yrket er regulert i EUs medlemsstater, EØS-landene og Sveits. Database over regulerte yrker:

Skills & Competences