Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

lærer ved musikkonservatorium

Description

Code

2310.1.27

Description

Lærere ved musikkonservatorium underviser studenter i spesifikk teori og, primært, praksisbaserte musikkurs ved en spesialiserte høyere musikkskole eller konservatorium, herunder musikkinstrumenter og stemmebruk. De gir teoretisk veiledning som skal fremme de praktiske ferdighetene og teknikkene studentene senere må mestre innen musikk. Lærere ved musikkonservatorium følger opp studentenes progresjon, bistår individuelt når det er nødvendig, og evaluerer studentenes kunnskap og prestasjon i musikkfag gjennom oppgaver, prøver og eksamener.

Regulering

Sjekk Kommisjonens database over regulerte yrker for å finne ut om dette yrket er regulert i EUs medlemsstater, EØS-landene og Sveits. Database over regulerte yrker:

Skills & Competences