Skip to main content

Show filters

Hide filters

arkitekt

Description

Code

2161.1

Description

Arkitekter undersøker, prosjekterer og har tilsyn med byggingen og utviklingen av bygninger, byområder, infrastrukturprosjekter og sosiale rom. De tegner i samsvar med omgivelsene og gjeldende forskrifter i særlige geografiske områder og tar hensyn til faktorer som funksjon, estetikk, kostnad, folkehelse og sikkerhet. De er oppmerksom på sosiale kontekster og miljøfaktorer, herunder relasjonene mellom mennesker og bygninger, og mellom bygninger og miljøet. De deltar i tverrfaglige prosjekter for å utvikle den sosiale strukturen i et geografisk område og fremme sosiale byutviklingsprosjekter. 

Regulering

Yrke omfattet av direktiv 2005/36/EF (med senere endringer) om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner. Nærmere opplysninger om fri bevegelighet for yrkesutøvere. Sjekk Kommisjonens database over regulerte yrker for å finne ut om dette yrket er regulert i EUs medlemsstater, EØS-landene og Sveits. Database over regulerte yrker:

Narrower occupations

Skills & Competences