Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

IKT-lærer

Description

Code

2356.1

Description

IKT-lærere gjennomfører behovsanalyse for opplæring og utformer programmer for å lære opp elever i bruk av programvarepakker og informasjonssystemer i samsvar med dette. De produserer og oppdaterer eksisterende opplæringsmateriell (innhold og metode), gir effektiv opplæring i klasserom, på nett eller uformelt, følger opp, evaluerer og rapporterer effektivitet i opplæringen. De opprettholder og oppdaterer ekspertisen på spesialiserte IKT-fag og evaluerer og avlegger rapport om elevenes prestasjoner.

Regulering

Sjekk Kommisjonens database over regulerte yrker for å finne ut om dette yrket er regulert i EUs medlemsstater, EØS-landene og Sveits. Database over regulerte yrker:

Narrower occupations

Skills & Competences