Skip to main content

Show filters

Hide filters

lønningsassistent

Description

Code

4313.1

Description

Lønningsassistenter administrerer timelister og lønnsutbetalinger til de ansatte. De sørger for at informasjonen der er riktig. Lønningsassistenter kontrollerer overtid, sykedager og ferie. De distribuerer lønnsutbetalingene.

Regulering

Sjekk Kommisjonens database over regulerte yrker for å finne ut om dette yrket er regulert i EUs medlemsstater, EØS-landene og Sveits. Database over regulerte yrker: