Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

eiendomsoppkjøpssjef

Description

Code

3334.2

Description

Eiendomsoppkjøpssjefer sikrer land- eller eiendomsoppkjøpstransaksjoner. De samarbeider med relevante interessenter om finansielle aspekter og risikoer som oppstår ved oppkjøp av eiendom. Eiendomsoppkjøpssjefer sikrer overholdelse av lovfestede krav for kjøp av eiendom, og tar vare på all dokumentasjon og nødvendige avslutningsteknikker.

Regulering

Sjekk Kommisjonens database over regulerte yrker for å finne ut om dette yrket er regulert i EUs medlemsstater, EØS-landene og Sveits. Database over regulerte yrker: