Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

kvalitetsbedømmer

Description

Code

7543.8

Description

Kvalitetsbedømmere utfører forebyggende og driftsmessig kvalitetskontroll av produkter og ressurser. De inspiserer, graderer og vurderer materialene på ulike trinn for å sikre at de er i samsvar med ønsket standard, og sender produktet tilbake for reparasjon eller forbedring om nødvendig. De arbeider i selskaper og industrianlegg for å sikre at de produserte varene er i samsvar med kvalitetsstandardene.

Regulering

Sjekk Kommisjonens database over regulerte yrker for å finne ut om dette yrket er regulert i EUs medlemsstater, EØS-landene og Sveits. Database over regulerte yrker: