Skip to main content

Show filters

Hide filters

førstemaskinist

Description

Code

3151.2

Description

Førstemaskinister har ansvar for hele den tekniske driften av fartøyet, inkludert tekniske, elektriske og mekaniske inndelinger. De er ledere for hele motoravdelingen om bord på skipet. De har det overordnede ansvaret for all teknisk drift og utstyr om bord på skipet. Førstemaskinister samarbeider om sikkerhet, overlevelse og helsetjenester om bord, og sørger for at gjeldende nasjonale og internasjonale standarder følges.

Regulering

Sjekk Kommisjonens database over regulerte yrker for å finne ut om dette yrket er regulert i EUs medlemsstater, EØS-landene og Sveits. Database over regulerte yrker:

Skills & Competences