Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

motorinspektør, fartøy

Description

Code

3115.1.22

Description

Motorinspektører for fartøy inspiserer skip- og båtmotorer, for eksempel elektriske motorer, kjernereaktorer, gassturbinmotorer, påhengsmotorer, totakts- eller firetaktsdieselmotorer, LNG-motorer, kombinasjonsmotorer og, i enkelte tilfeller, marine dampkjeler i monteringsanlegg, for å sikre overholdelse av sikkerhetsstandarder og forskrifter. De gjennomfører rutinemessige inspeksjoner, etter overhaling, før tilgjengelighet og etter ulykker. De framlegger dokumentasjon for reparasjonsaktiviteter og teknisk støtte til sentre for vedlikehold og reparasjon. De gjennomgår administrativ dokumentasjon, analyserer driftsforholdene til motorer og rapporterer funn.

Scope note

Excludes vessel engine tester.

Regulering

Sjekk Kommisjonens database over regulerte yrker for å finne ut om dette yrket er regulert i EUs medlemsstater, EØS-landene og Sveits. Database over regulerte yrker:

Skills & Competences