Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

dokumentstyringsansvarlig

Description

Code

1349.11

Description

Dokumentstyringsansvarlige sikrer at dokumenter som kreves for organisasjonens funksjon og daglige drift, registreres, klassifiseres og arkiveres korrekt og gjøres tilgjengelige for de forskjellige tjenestene eller for offentligheten på forespørsel. De har ettersyn med implementeringen av interne prosedyrer og fremmer korrekt praksis innen dokumenthåndtering i organisasjonen ved å gi opplæring til andre ansatte om prosedyrer for dokumentbehandling. De kan bruke elektroniske arkivstyringssystemer (ERMS), elektroniske dokumentbehandlingssystemer (EDMS) og arkiveringsstyringssystemer (AMS), og de kan gi støtte i å definere tekniske krav i forbindelse med dette.

Alternativ betegnelse

dokumentkontrollansvarlig

dokumentkontroller

spesialist på dokumenthåndtering

arkivleder

dokumentbehandler

ledende dokumentkontroller

dokumentasjonssjef

platesjef

Regulering

Sjekk Kommisjonens database over regulerte yrker for å finne ut om dette yrket er regulert i EUs medlemsstater, EØS-landene og Sveits. Database over regulerte yrker:

Skills & Competences