Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

marinbiolog

Description

Code

2131.4.9

Description

Marinbiologer studerer vannlevende organismer og økosystemer og deres interaksjon under vann. De forsker på fysiologi, interaksjoner mellom organismer, deres samhandling med habitater, utviklingen av maritime arter og miljøets rolle i måten de tilpasser seg. Marinbiologer utfører også vitenskapelige eksperimenter under kontrollerte forhold for å forstå disse prosessene. De fokuserer også på virkningene av menneskelig aktivitet på livet i havet.

Alternativ betegnelse

marin økolog

sjøbiolog

marin botaniker

marinbiologisk forsker

forsker i marin biologi

marin zoolog

Regulering

Sjekk Kommisjonens database over regulerte yrker for å finne ut om dette yrket er regulert i EUs medlemsstater, EØS-landene og Sveits. Database over regulerte yrker: