Skip to main content

Show filters

Hide filters

naturressurskonsulent

Description

Code

2133.8

Description

Naturressurskonsulenter gir råd om vern og forvaltning av naturressurser, dvs. fauna, flora, jord og vann, til selskaper og myndigheter som utnytter disse ressursene. De gir industriselskaper veiledning om hvordan de kan utarbeide en egnet politikk for utnyttelse av naturressurser, skaper bevissthet rundt helsespørsmål og sikrer vern av økosystemer for bærekraftige inngrep i naturlige habitater.

Regulering

Sjekk Kommisjonens database over regulerte yrker for å finne ut om dette yrket er regulert i EUs medlemsstater, EØS-landene og Sveits. Database over regulerte yrker: