Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

operatør av oljepumpesystem

Description

Code

3134.4

Description

Operatører av oljepumpesystemer håndterer pumper som sørger for at sirkulasjonen av olje og avledede produkter fungerer som den skal. De overvåker strømmen i rørene ved et raffineri og tester utstyret for å sikre minst mulig avvik. Operatører innen pumpesystemer arbeider fra et svært automatisert kontrollrom, der de kommuniserer med andre arbeidere for å koordinere pumpevirksomhet. Operatører av oljepumpesystemer utfører mindre reparasjoner og vedlikehold og rapporterer ved behov.

Regulering

Sjekk Kommisjonens database over regulerte yrker for å finne ut om dette yrket er regulert i EUs medlemsstater, EØS-landene og Sveits. Database over regulerte yrker: