Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

produksjonssjef, olje- og gassutvinning

Description

Code

1322.1.2

Description

Produksjonssjefer, olje- og gassutvinning samordner og gjennomfører kort- og mellomlangsiktige planer for olje- og gassutvinning, bl.a. boring, utvinning og avfallshåndtering. De styrer én eller flere enheter og har tilsyn med gjennomføringen av tekniske og menneskelige midler, innen rammen av mål om volum, kvalitet og planlegging. Produksjonssjefer, olje- og gassutvinning utformer produksjons- og tidsplaner og sikrer at disse følges.

Regulering

Sjekk Kommisjonens database over regulerte yrker for å finne ut om dette yrket er regulert i EUs medlemsstater, EØS-landene og Sveits. Database over regulerte yrker: