Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

universitetslærer i økonomi

Description

Code

2310.1.14

Description

Universitetslærere i økonomi er professorer, lektorer, lærere, forelesere, foreleserassistenter, veiledere osv. som underviser studenter i økonomi. De utarbeider læreplaner, forbereder forelesninger, seminarer, kurs osv., følger opp læringsresultater og har tilsyn med studentenes studieforløp. De driver akademisk forskning innen økonomifaget og legger fram sine funn på konferanser og i publikasjoner. De er involvert i noen lederfunksjoner ved universitetet.

Regulering

Sjekk Kommisjonens database over regulerte yrker for å finne ut om dette yrket er regulert i EUs medlemsstater, EØS-landene og Sveits. Database over regulerte yrker:

Skills & Competences