Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

eiendomsforvalter

Description

Code

3334.5

Description

Eiendomsforvaltere håndterer og overvåker driftsaspektene til nærings- og boligeiendommer, for eksempel private leiligheter, kontorbygninger og detaljbutikker. De forhandler om kontrakter for utleie, identifiserer og planlegger nye eiendomsprosjekter og bygging av nye bygninger gjennom partnerskap med en utvikler, for å identifisere et egnet sted for nye bygninger, koordinere et førinvesteringsstudie for nye bygg og overvåke alle de administrative og tekniske aspektene som er involvert i utvidelsen av virksomheten. De vedlikeholder lokalene og tar sikte på å øke verdien. De ansetter, lærer opp og overvåker personale.

Regulering

Sjekk Kommisjonens database over regulerte yrker for å finne ut om dette yrket er regulert i EUs medlemsstater, EØS-landene og Sveits. Database over regulerte yrker: