Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

spesiallærer

Description

Code

2352.1.3

Description

Spesiallærere hjelper elever som har generelle lærevansker. Spesiallærere fokuserer på grunnleggende ferdigheter som tallforståelse og lese- og skriveferdigheter og underviser dermed i grunnleggende fag som skrivning, lesning, regning og språk, og de arbeider for en utdanningsinstitusjon som en grunnskole eller videregående skole. De hjelper elever med skolearbeidet, planlegger læringsstrategier, identifiserer læringsbehov og progresjon og opptrer i samsvar med dette. De kan arbeide med forskjellige undervisningsopplegg og fungere som støtte for andre lærere eller administrere sin egen klasse.

Regulering

Sjekk Kommisjonens database over regulerte yrker for å finne ut om dette yrket er regulert i EUs medlemsstater, EØS-landene og Sveits. Database over regulerte yrker:

Skills & Competences