Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

miljøforsker

Description

Code

2133.7

Description

Miljøforskere identifiserer problemer og finner løsninger for å begrense miljøfarer ved å utføre analyse på prøver som luft, vann eller jord. De gir råd om eller utarbeider miljøstrategier og arbeider for bedre vern av vannforsyninger og bedre håndtering av avfallsdeponier. Miljøforskere utfører miljørisikovurderinger og analyserer miljøkonsekvensene av nye løsninger, byggeplasser eller miljøforandringer for å sikre at miljøbestemmelsene blir fulgt.

Regulering

Sjekk Kommisjonens database over regulerte yrker for å finne ut om dette yrket er regulert i EUs medlemsstater, EØS-landene og Sveits. Database over regulerte yrker:

Skills & Competences