Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

energiverksoperatør, fossilt brensel

Description

Code

3131.3.3

Description

Energiverksoperatører innen fossilt brensel betjener og vedlikeholder industrielt utstyr, for eksempel generatorer, turbiner og kjeler, som produserer elektrisitet framstilt av fossilt brensel, for eksempel naturgass eller kull. De sørger for sikker drift og at utstyret er i samsvar med lovgivningen. De kan også arbeide i kombinerte kraftverk, der avgassvarme fra en operasjon gjenvinnes og driver dampturbiner.

Regulering

Sjekk Kommisjonens database over regulerte yrker for å finne ut om dette yrket er regulert i EUs medlemsstater, EØS-landene og Sveits. Database over regulerte yrker: