Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

direktør i dyrehage

Description

Code

1431.2.6

Description

Direktører i dyrehage er vanligvis en mellomlederstilling i en institusjon. Mye av arbeidet omfatter tilsyn med, forvaltning av og utvikling av dyresamlingen. Dette vil ofte omfatte policyer for dyrehold og dyrevelferd, anskaffelse og avhending av dyrehagedyr og utarbeidelse av nye utstillinger. Dyrehager skaffer seg vanligvis dyr gjennom programmer for avl i fangenskap. Dyrehagens innsamling av, handel med og transport av dyr er regulert av offentlige etater og av retningslinjer fra medlemsorganisasjoner for dyrehager. Direktører i dyrehage fungerer derfor som et bindeledd mellom disse instansene og dyrehagen selv. De spiller dessuten en aktiv rolle i administrasjonen av dyrehagefunksjoner og alle typer programmer for avl i fangenskap.

Regulering

Sjekk Kommisjonens database over regulerte yrker for å finne ut om dette yrket er regulert i EUs medlemsstater, EØS-landene og Sveits. Database over regulerte yrker:

Skills & Competences