Skip to main content

Show filters

Hide filters

instruktør i taleteknikk

Description

Code

2359.13

Description

Instruktører i taleteknikk gir, ofte privat, instruksjon til kunder i teori og teknikker for hvordan de kan forbedre sin taleteknikk. De identifiserer sterke og svake sider hos hver kunde og skreddersyr undervisningen etter spesifikke behov, som kan omfatte å forbedre klientens stemmebruk, artikulering, presentasjonsevner og kroppsspråk. Avhengig av kundens bakgrunn, enten det er næringsliv, undervisning eller annet, underviser instruktører i taleteknikk også kunder eller elever i overtalelsesteknikk, retorikk og andre debatteknikker.

Regulering

Sjekk Kommisjonens database over regulerte yrker for å finne ut om dette yrket er regulert i EUs medlemsstater, EØS-landene og Sveits. Database over regulerte yrker: