Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

HMS-inspektør

Description

Code

3257.7

Description

HMS-inspektører undersøker implementering og bruk av arbeidsstandarder og -retningslinjer på en arbeidsplass. De gir råd til arbeidsgivere og ansatte om hvordan man kan bli bedre på å gjennomføre retningslinjer og lovgivning, og sørger for at loven overholdes, og at det tas likestillings- og arbeidsrettighetshensyn. De skriver rapporter og kommuniserer med myndighetene.

Regulering

Sjekk Kommisjonens database over regulerte yrker for å finne ut om dette yrket er regulert i EUs medlemsstater, EØS-landene og Sveits. Database over regulerte yrker: