Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

tekniker, instrumentering

Description

Code

3114.1.4

Description

Teknikere innen instrumentering bidrar til å utvikle kontrollutstyr, for eksempel ventiler, releer og regulatorer, som kan brukes til å overvåke og kontrollere prosesser. Teknikere innen instrumentering har ansvar for bygging, testing, overvåking og vedlikehold av utstyr. De bruker skrunøkler, bjelkekuttere, slipesager og traverskraner til å bygge og reparere utstyr.

Regulering

Sjekk Kommisjonens database over regulerte yrker for å finne ut om dette yrket er regulert i EUs medlemsstater, EØS-landene og Sveits. Database over regulerte yrker:

Skills & Competences