Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

inspektør, dyrevelferd

Description

Code

5419.9

Description

Inspektører, dyrevelferd undersøker påståtte rapporter om dyremishandling eller omsorgssvikt, redder eller henter dyr i umiddelbar eller potensiell fare, samarbeider med interne og eksterne etater og andre dyrevelferdsinstitusjoner, utdanner og gir råd til eiere og pleiere av dyr, søker å forbedre eller opprettholde dyrevelferden, og forhindrer eller lindrer lidelse.

Regulering

Sjekk Kommisjonens database over regulerte yrker for å finne ut om dette yrket er regulert i EUs medlemsstater, EØS-landene og Sveits. Database over regulerte yrker: