Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

tekniker, medisinsk utstyr

Description

Code

3114.1.5

Description

Teknikere innen medisinsk utstyr samarbeider med ingeniører for medisinsk utstyr når det gjelder design, utvikling og produksjon av medisinsk-tekniske systemer, installasjoner og utstyr som for eksempel pacemakere, MR-maskiner og røntgenapparater. De bygger, installerer, inspiserer, endrer, reparerer, kalibrerer og vedlikeholder medisinsk-teknisk utstyr og støttesystemer. Teknikere innen medisinsk utstyr er ansvarlige for at sykehuset har medisinsk utstyr som er klart til bruk, trygt å bruke og økonomisk i bruk, og for at utstyret kjøpes inn på en hensiktsmessig måte.

Regulering

Sjekk Kommisjonens database over regulerte yrker for å finne ut om dette yrket er regulert i EUs medlemsstater, EØS-landene og Sveits. Database over regulerte yrker:

Skills & Competences