Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

oversykepleier

Description

Code

2221.1

Description

Oversykepleiere fremmer og gjenoppretter pasienters helse, utfører diagnose og pleie på spesialistområder, samordner pleie innen håndtering av kronisk sykdom, sørger for integrert pleie og har tilsyn med tildelte teammedlemmer. Oversykepleiere er allmennsykepleiere som har tilegnet seg spesialkunnskap, kompleks beslutningskompetanse og klinisk kompetanse for klinisk praksis på spesialistnivå.

Regulering

Yrke omfattet av direktiv 2005/36/EF (med senere endringer) om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner. Nærmere opplysninger om fri bevegelighet for yrkesutøvere. Sjekk Kommisjonens database over regulerte yrker for å finne ut om dette yrket er regulert i EUs medlemsstater, EØS-landene og Sveits. Database over regulerte yrker:

Skills & Competences