Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

teknisk tilsynsmedarbeider

Description

Code

7543.1

Description

operatør, automatisert optisk inspeksjon (AOI-operatører) betjener maskiner for automatisert optisk inspeksjon for å inspisere monterte kretskort. De leser arbeidstegninger og ser etter feil eller mangler på helt eller delvis monterte kretskort.

Regulering

Sjekk Kommisjonens database over regulerte yrker for å finne ut om dette yrket er regulert i EUs medlemsstater, EØS-landene og Sveits. Database over regulerte yrker: