Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

universitetslærer i veterinærmedisin

Description

Code

2310.1.43

Description

Universitetslærere i veterinærmedisin er professorer, lærere eller forelesere, og ofte leger, som underviser studenter i veterinærmedisin, som hovedsakelig er et akademisk fag. De samarbeider med sine forsknings- og undervisningsassistenter på universitetet for å forberede forelesninger og eksamener, rette prøver og eksamener, lede laboratorieøvelser og lede evaluerings- og tilbakemeldingssammenkomster for studentene. De driver også akademisk forskning innen veterinærmedisin, de publiserer funn, og de samarbeider med andre universitetskollegaer.

Regulering

Sjekk Kommisjonens database over regulerte yrker for å finne ut om dette yrket er regulert i EUs medlemsstater, EØS-landene og Sveits. Database over regulerte yrker:

Skills & Competences