Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

tekniker innen brannvern

Description

Code

3112.1.7

Description

Teknikere innen brannvern monterer og vedlikeholder brannvernutstyr, for eksempel brannslokkingsapparater, brannalarmer, branndeteksjonssystemer eller sprinkleranlegg i fasiliteter for å sikre overholdelse av sikkerhetsstandarder og beskyttelse mot brannfarer. De inspiserer utstyret for å sikre funksjonalitet, og utfører reparasjoner.

Regulering

Sjekk Kommisjonens database over regulerte yrker for å finne ut om dette yrket er regulert i EUs medlemsstater, EØS-landene og Sveits. Database over regulerte yrker: